متن بالای صفحه مناقصات

مناقصات زمزم

کاربر گرامی، شما می توانید پس از انتخاب عنوان مورد نظر جهت اقدام به شرکت در مناقصه، با تکمیل فرم مربوطه؛ نسبت به ارسال اطلاعات مربوطه اقدام نمایید. مطمئنا کارشناسان مربوطه در واحد فروش زمزم پس از انجام بررسی با شما در تماس خواهند بود. لذا در تکمیل اطلاعات کامل این فرم، دقت داشته باشید.

Alternate Text

تامین آب گازدار

مشاهده
20/02/42 12:00:00 ص
Alternate Text

لادئلا

مشاهده
20/02/42 12:00:00 ص
Alternate Text

مناقصه اول

مشاهده
20/02/42 12:00:00 ص